Характерно за периода:
Въпреки че зимата на 2016-2017 г. беше  и по-студена, и по-дълга от зимите през последните  години, все пак в края на февруари започна цъфтеж на ранните алергизиращи видове - леска, елша, тис.

Важно: Новият поленов сезон стартира в по-голямата част от страната.

  • За София
    Поленовата концентрация във въздуха постепенно се увеличава. Докато в периода 10-23 февруари във въздушните проби се улавяха единични поленови зърна, към днешна дата въздушната поленова концентрация е значително по-висока.

  • За по-топлите райони на страната:
    Поленовият сезон започна малко след началото на февруари.
  • За по-студените райони и планините над 700 м.надм.вис.:
    Поленовият сезон предстои да започне.