Характерно за периода:
Цъфтят само дървесни видове. Повечето цъфтящи видове са слабо алергизиращи - леска, елша, ясен, тис, кипарисови, бряст.

Важно: Месецът започна с топло и сухо време. Това позволи бързо развитие на ранните видове, причиняващи поленова алергия. Прогнозираните чести дъждове през втората половина на март обаче ще намалят поленовата концентрация във въздуха и не се очакват сериозни оплаквания сред сенсибилизираните пациенти.

  • За София
    Прецъфтяха леските и трепетликите. Продължава цъфтежът на ясен, тис и бряст. Дъждовете ще потиснат цъфтежа и разпространението на прашец във въздуха.

  • За Южна България:
    Вече прецъфтяха лески, елши, дрян, тис. Започва цъфтежът на брезите и габъра.
  • За планините:
    Поленовият сезон още не е започнал. Студеното време и снеговалежите ограничават развитието на растенията.