Месец март в нашата страна се свързва с началото на активен цъфтеж на дървесните видове. През повечето години това започва още през февруари, особено в по-топлите райони.

Основен причинител на дървесна поленова алергия у нас са представителите на сем. Брезови – елша, леска, бреза и габър.


Независимо, че тази година зимата беше сравнително по-студена и снежна, в Южна България вече се наблюдава начало на цъфтеж при елшите и някои по-ранни видове лески. Тези два вида /елша и леска/ обикновено имат максимална поленова концентрация в средата на месец март и до края на месеца прецъфтяват. Посредством ежедневни наблюдения на въздушни проби може да се определят началото, периода на максимален цъфтеж и края му за даден регион.

По данни на НИМХ-БАН средната месечна температура през март ще бъде около и под нормата. Първата половина на месеца се очаква да е с хладно, влажно и ветровито време. Това може да забави цъфтежа на дърветата и така ще се удължи периода без високи поленови концентрации във въздуха. Най-вероятно около средата на месеца елшите и леските ще изглеждат като на снимките.

 

cherna_elshaleska

     Черна елша                                                             Леска