Според прогнозата за месец март 2011 г. на НИМХ-БАН през периода 15-20 март се очакват краткотрайни повишения на температурите без валежи. Това ще бъдат дни с малко по-високи поленови концентрации. Ако последват валежи с понижение на температурите, ще се получи прочистване на въздуха.

Така през втората половина на март, очакванията са концентрациите на полени във въздуха да са по-ниски от тези, които биха предизвикали алергични реакции. Наличието на 2-3 по-топли дни не е достатъчно да се образува и разпространи такова количество прашец, което да доведе до проблеми при пациентите. През периода ще се засили цъфтежа при леска и елша. В по-топли райони на страната може да започне цъфтеж при трепетлика, бряст и ива.

trepetlika iva-salix_caprea
Съцветие на трепетлика
Трепетликата е много красиво дърво с гладка светлозелена кора, нежни листа и в края на март е отрупана с мъхнати съцветия пълни с прашец.
Съцветие на ива
Ивата е много красив храст и също като трепетликата има мъхнати съцветия.

Разликата между двата вида е, че прашецът на трепетликата е много лек и лети на големи разстояния, а прашецът на ивата е лепкав и по-рядко се улавя във въздушни проби. Хубавото е, че поленът и на двата вида не е силно алергизиращ.