След края на зимата с пробуждането на природата започват да се появяват проблеми за хората с алергия към ранните дървета. Обикновено през втората половина на февруари и началото на март се наблюдава активен цъфтеж при леска и елша – първите представители на сем. Брезови. Но през тази година, поради по-студената и снежна зима, този процес се забави. При сравнение с 2011 година се вижда колко по-малко поленови зърна са уловени през 2012 г. и при това не през всеки ден от първата десетдневка на март.

analiz_polen_mart1

Видовете от това семейство (леска, елша, бреза и габър) са най-сериозните причинители на дървесна алергия у нас. Затова е важно да се следи каква е поленовата динамика именно на сем. Брезови.