През периода 15-31 март хубавите топли и сухи дни бяха повече от прогнозираните. И това доведе до рязко увеличение на цъфтежа при дървесните видове и в частност при представителите на сем. Брезови. За района на гр. София брезовият полен се образуваше само от полена на леска и елша. Дървесният полен се състоеше освен от брезов полен и от полен от Кипарисови, който се появи в пробите от 14 март, трепетлика /от 19 март/, бряст и ясен / от 20 март/. Снижаването на концентрациите на брезов полен след 21 март се дължи на прецъфтяване на леските и елшите.

 

 

analiz_polen_mart2


Брезовият полен е най-силно алергизиращият дървесен полен у нас. Това налага неговата концентрация да се следи стриктно.