През април е обичайно да цъфтят много алергизиращи дървесни видове.

Ще приключи цъфтежа на бряст, трепетлика и някои ясени, но ще започне при други видове ясен, клен, тополи и върби.

Март и април са месеците, които свързваме с цъфтежа на пролетните луковични цветя – зюмбюл, нарцис и лале. По различни пролетни поводи тези цветя навлизат и в домовете ни. Те също отделят поленови зърна, но те са големи и лепкави и не летят във въздуха. Този цветен прашец може да доведе до нежелани алергични реакции при вече алергизирани хора, които работят с такива цветя.

Според прогнозата на НИМХ-БАН през периода 01-15 април 2012 г. се очаква застудяване и чести превалявания. Понижаването на температурите няма да се отрази на цъфтежа на растенията – ако процеса е започнал, той ще продължи. Там където има чести валежи, те ще понижат въздушната поленова концинтрация. Поленовите зърна са силно хигроскопични и бързо поемат въздушната влага. По този начин натежават и се утаяват по листата на дърветата, земната повърхност, покривите, а когато има дъжд – капките увличат полена и го отмиват от въздуха. Така при влажни и дъждовни дни въздухът е чист откъм поленови зърна и съответно хората с поленова алергия нямат оплаквания и се чувстват добре.

През първата половина на месец април ще премине цъфтежа на елша и леска, но ще започне при другите представители на семейството – бреза и габър. Техният прашец има по-силни алергизиращи свойства, но поради очакваните по-влажни дни има вероятност този брезов поленов сезон да премине по-леко за пациентите.

breza betula_pendula_p
Ето как изглежда едно брезово съцветие когато отделя прашец
Така изглеждат поленовите зърна на брезите.