През първата половина на месец май е характерна смяната на един силно алергизиращ прашец – този от бреза и габър /фиг. 1 / , с друг още по-силно алергизиращ – този от житните треви / фиг. 2 /.

analiz_polen_mai1-15_brezovianaliz_polen_mai1-15_jitni

За удобство в алергологията поленът се разделя на три групи:

  1. Дървесен
  2. Житен
  3. Плевелен.

Това разделение отразява сезонността в появата и периодите на максимална въздушна концентрация, степента на алергизация на хората, процента на засегнатите пациенти.

Поради сухото и топло време през първата десетдевка на месеца въздухът изобилстваше от дървесен полен. Най-много поленови зърна във въздушните проби се установиха от дъб, бук, черница, орех и иглолистните – бор и смърч. Житният полен показва тенденция на увеличение, което се свързва с началото на цъфтежа. Тревният плевелен полен е с малко на брой поленови зърна за едно денонощие защото плевелите още не са в активен цъфтеж.