В средата на март вече може да се отчете, че цъфтежа при повечето лески отминава, но започва този при елшите. В края на всеки цъфтеж въздухът е наситен с прашец, който се носи от вятъра и това обяснява все още високата поленова концентрация при леските. Заедно с леска и елша през първата половина на март стартира цъфтеж и при други ветроопрашващи се дървета – трепетлика, ясен, кипарисови.

 

Това са видове, които рядко предизвикват алергични оплаквания, защото техният прашец има сравнително по-слаби алергизиращи свойства.

analiz_polen_march2