През първите 14 дни на месеца бяха регистрирани само 7 поленови зърна от дървесни видове – предимно липа и иглолистни. Основното количество полен във въздуха принадлежеше на плевелни тревисти видове.

Прочети още: Аеропалинологична информация за първата половина на месец август 2013 г.

Предстои най-топлият и най-сух месец за нашата страна. Това ще доведе до изсъхване на вече прецъфтялите житни треви и ще подтисне развитието на нови. Трябва да се обърне внимание на изкуствените тревни площи, които се поливат редовно, за да са свежи и зелени. Те трябва да се поддържат ниско окосени и да не се допуска да достигнат до цъфеж.

Прочети още: Прогноза за първата половина на август

 

Динамиката в цъфтежния период на алергизиращите растения е различна през различните години. Това се дължи най-вече на влиянието на метеорологичните условия през сезоните. Ежедневни или много чести дъждове подтискат разпространението на полен по въздуха, но същевременно насищат почвата с влага и подпомагат развитието на растенията. След като дъждовете преминат и се установи поредица от сухи дни, въздуха се изпълва с поленови зърна, особено ако има и вятър. Така през различните години максимума в цъфтежа на отделните алергизиращи групи растения може да се различава с до 10-20 дни в сравнение с предишни години.

Прочети още: Аеропалинологична информация за периода 16-31 юли 2012 г.

През периода от дървесни видове ще се улавят единични поленови зърна попаднали случайно във въздуха, а не като резултат от цъфтеж. В групата на житните треви ще цъфтят малко видове като преобладаващите ще бъдат различни в различните региони на страната:

Колкото повече се отдалечаваме от пролетта, толкова по-малко дървесен полен се открива във въздуха. След прецъфтявянето на липите във въздуха не се наблюдава алергизиращ дървесен полен. В отделни дни на първата половина на юли се улавяха единични поленови зърна от дървесни видове и затова те представляват само 12% от всички поленови зърна за периода. За сравнение през месец май дървесният полен е бил 79% и 58% през юни.

Значително по-ниски са дневните поленови концентрации житен полен през юли в сравнение с юни. Това се дължи на прецъфтяването на повечето видове. През юли в период на цъфтеж са малко на брой алергизиращи видове: троскот (Cynodon dactylon), тимотейка (Phleum pratense), и царевица (Zea mays). При това за щастие на пациентите те не се срещат масово в населените места и не образуват сериозен поленов фон.

Прочети още: Аеропалинологична информация за периода 01-15 юли 2013 г.

Подкатегории

Страница 30 от 43