През втората половина на март през тази година имаше значително повече валежи както от дъжд, така и от сняг в сравнение с 2012 г. Това обяснява тенденцията в намаляване количеството полен във въздуха на София. Денонощната динамика в количествата уловени поленови зърна следва точно промените в метеорологичните условия, особено наличието или отсъствието на дъжд.

Прочети още: Анализ на поленовият цъфтеж през втората половина на МАРТ

След внезапното застудяване около средата на март, за втората половина на месеца се очаква постепенно затопляне и редуване на дни с и без дъжд. Повишаването на температурите ще подпомогне цъфтежа при дървесните видове, а дъждовете ще отмиват цветният прашец от въздуха и по този начин ще подтискат разпространението му. Така независимо от извършващите се процеси на образуване и отделяне на полен от растенията, дъждовете ще се грижат въздуха да е чист. И за това  хората с алергия към този полен ще могат да се чувстват по-добре, отколкото в години с много по-сухи дни.

Прочети още: Прогноза за втората половина МАРТ

В средата на март вече може да се отчете, че цъфтежа при повечето лески отминава, но започва този при елшите. В края на всеки цъфтеж въздухът е наситен с прашец, който се носи от вятъра и това обяснява все още високата поленова концентрация при леските. Заедно с леска и елша през първата половина на март стартира цъфтеж и при други ветроопрашващи се дървета – трепетлика, ясен, кипарисови.

Прочети още: Анализ на поленовият цъфтеж 1-10 МАРТ

След не особено суровата зима на 2012-2013 г. цъфтежа на първите алергизиращи дървета е вече факт. Леските вече са отрупани с реси пълни с поленови зърна.

Във въздушните проби се улавят и поленови зърна от елша, което е сигнал за начало на цъфтеж.
В нашата страна основен причинител на дървесна поленова алергия са представителите на сем. Брезови - леска, елша, бреза и габър.

 

Прочети още: Прогноза за първата половина на МАРТ 2013 г.

Ежегодно около средата на август настъпва промяна във времето – колкото и да са горещи дните, нощите стават по-прохладни и това носи усещане за наближаващата есен. Освен това зачестяват и дъждовете. Това са метеорологични фактори, които се отразяват благоприятно на развитието на различните плевелни и рудерални видове.

Очаква се да продължи цъфтежа при пелините, лободовите и коноповите.

Както житните треви, така и плевелните видове са много на брой и с много дълъг полинизационен период. За разлика от житните треви поленът на плевелите е по-слабо алергизиращ.

Единственото изключение е поленът на амброзията (Ambrosia sp.). В световен мащаб това е един от най-силно алергизиращите полени. Родът наброява около 40 вида. В България засега е проникнал един от видовете - Ambrosia artemisifolia – Пелинолостна амброзия. Както си личи от името тя има листа наподобяващи тези при пелина. Самите растения като цяло наподобяват на пелин и също образуват големи туфи. Амброзията е много непретенциозна към условията на средата, образува много семена с почти 100% кълняемост. Всяко отделно растение има много съцветия, които образуват голямо количество силно алергизиращи поленови зърна. Има данни, че вдишването само на десетина поленови зърна е достатъчно да предизвика алергична реакция.

ambrosia1 ambrosia2 ambrosia_polen

Ambrosia artemisifolia

съцветия на Амброзия
поленови зърна от Амброзия

За щастие находищата на този вид в нашата страна все още имат петнист характер. А това спомага да няма равномерен фон с полен от амброзия. Може да се каже, че амброзията е локален дразнител.

За да не се стига до по-сериозни проблеми с този силно алергизиращ вид е необходимо да се познава и да се провежда постоянна и ефикасна борба с него. Тревожна е тенденцията всяка година да се отчитат повече поленови зърна от Амброзия в сравнение с предходната. Тревожна е тенденцията всяка година да се отчитат повече поленови зърна от Амброзия в сравнение с предходната.

Обичайният период на цъфтеж на Амброзията за България е август-септември. И това е най-удобния момент за нейното откриване и унищожаване.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог-палинолог

Подкатегории

Страница 33 от 43