През първата половина на август във въздуха преобладаваше поленът от плевелни растения. Около 80% от плевелният полен е от представители на семействата: Щирови, Лободови, Конопови и различни видове пелин. Данните показват, че общият брой поленови зърна от житни треви през първите 12 дни на месеца е бил 5 пъти по-малък в сравнение с общия брой плевелни поленови зърна.

analiz_polen_august1

Това се дължи на комбинацията от изключително високи температури и почти никакви дъждове за дълъг период от време.
В резултат житните треви изсъхнаха и престанаха да бъдат причина за алергични реакции.


Според метеоролозите през август трябва да очакваме по-високи средномесечни температури и сума на валежи под нормата. По принцип плевелните и рудерални растения са по-сухоустойчиви от останалите видове. Затова те са единствените, които цъфтят през август. Но при тази тенденция на пореден много топъл и сух месец вероятно неизсъхнали и цъфтящи плевели ще останат на малко места в страната. Което е добре за пациентите с алергия към плевелен полен. През първата половина на месеца се очакват краткотрайни валежи с петнист характер. Това няма да доведе до сериозен тласък в развитието на нови плевелни екземпляри. Основните цъфтящи плевелни видове през периода 1-15 август ще са отново от сем. Щирови и Лободови, коноп и пелин. А това са и най-силно алергизиращите плевелни видове за нашата страна.

Коноп Обикновено споменаването му извиква асоциации за дрога, ферми за изкуствено отглеждане и т.н. Всъщност видовете използвани като дрога са създадени на базата на обикновен плевелен вид коноп, който се среща в природата или между културни насаждения и то нерядко. Както повечето плевелни видове и този има много съцветия т.е много тичинки, образуващи много прашец.

konop konop_semena
конопено растение с цветове
поленови зърна на коноп

Поленовите зърна на конопа са много дребни, сухи и леки. Това помага да имат далечен пренос. По този начин те се образуват извън населените места – между насаждения или в природата, но се откриват дори в централните части на големите градове.

Изготвил: Мариела Христова- Савова, биолог-палинолог

Всяка календарна година има свой специфичен поленов сезон. Въздушната поленова концентрация се определя от: типа растителност в района, релефа и метеорологичните условия през годината. След много дъждовната пролет, лятото на 2012 г. се отличава с почти нулеви дъждове на фона на рекордно високи температури. В резултат неподдържаните тревни площи изсъхнаха много по-рано в сравнение с други години. А това доведе до значително по-малки количества житен полен във въздуха. И след като през юни прецъфтяха и последните ветроопрашващи се дървета, то основният дразнител през втората половина на юли остана полена на плевелните и рудерални видове.

analiz_polen_july
Най-много прашец отделят представителите на сем. Щирови и Лободови, коприва, различните видове пелин, коноп.

Независимо, че приключи цъфтежа на дърветата във въздуха ще се откриват единични поленови зърна като ехо от периода на полинизация.

Повечето житни треви също прецъфтяха. Предстои цъфтеж при най-късните видове – троскот / Cynodon dactylon /, овсига / Bromus sp. /, тимотейка / Phleum pratense /. По всяка вероятност те няма да имат интензивен цъфтеж защото високите температури и сухото време доведоха до по-ранно изсъхване на тревните площи. Очакваните дъждове обаче ще са полезни за развититето на плевелни и рудерални видове.

Втората половина на юли ще премине под знака на цъфтеж при представителите на две основни алергизиращи семейства: Щирови / Amaranthaceae / и Лободови / Chenopodiaceae/. Те са широко разпространени както в природата, така и в населените места и земеделските земи. Тези плевели отделят доста прашец и образуват сериозен въздушен поленов фон.

shtir loboda
Щир
Кучешка лобода, сладка трева

Освен тях прашец ще отделят и различните видове пелин, чиито полен е по-силно алергизиращ от този на щира или лободите.

Поради широкото разпространение на плевелите е много трудно да се избегне контакт с техния полен. Те се срещат по-рядко в планините и там въздушната поленова концентрация ще е по-ниска. Обичайното им разпространение е до 1000 м.надм.вис. И, разбира се, в дните след дъжд въздуха ще е чист откъм поленови зърна, а за юли се очакват и такива дни. За съжаление на пациентите трябва да припомним една особеност на дъждовете и прашеца. Понеже поленовите зърна са много леки, те се издигат във високите въздушни пластове. И когато навлезе над даден район влажен въздушен фронт, поленовите зърна, които са силно хигроскопични, поглъщат влагата, натежават и се утаяват към земята и хората. Затова пациентите се влошават в часовете преди дъжд.

Съвет към пациентите: да стоят в затворени помещения преди дъжд, а да излизат навън след като дъжда е преминал. 

Изготвил : Мариела Христова-Савова, биолог-палинолог

Неведнъж е споменавано, че световна практика е алергизиращият полен да се разделя на три групи: дървесен, житен и плевелен. Това отразява както различните им периоди на цъфтеж, така и различната им сила на алергизация.

Месец юни е особен с това, че през него има полен и от трите групи и то в сериозни количества. Освен това юни е месецът, през който се наблюдава смяна на групата дразнещ полен. През първата половина на юли дървесният полен вече не е в преобладаващи количества, делът на житния полен става по-малък и водещият дразнител се явяват плевелите.

Данните от ежедневните наблюдения на въздушното поленово замърсяване за 2012 г. показват следното:

Групи полен 1- 30 юни 1-11 юли
Дървесен 65 % 31 %
Тревен / житен + плевелен / 35 % 69 %
Житен 20 % 31 %
Плевелен 15 % 38 %

Подкатегории

Страница 34 от 43