Анализ на поленовият цъфтеж през периода 01 -15 юли 2011 г.

С напредването на лятото във въздуха има все по-малко алергизиращи поленови зърна. С края на полинизацията на липите приключи цъфтежа при дървесните причинители на полинози.

 G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрациите на житен полен в София вече са по-ниски защото голяма част от видовете прецъфтяха.

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полен от различни плевелни растения се наблюдаваше ежедневно в малки количества. Тези данни се отнасят за гр. София. В по-високите части на страната тези явления се случват с около 10-15 дни по-късно, а в по-южните и по-топли райони съответно с 10-ина дни по-рано.

Прогноза за периода 01-15 юли 2011

Месец юли обикновено е един от най-топлите месеци в годината. Метеорологичната прогноза за тази година е - средна месечна температура около 30-33 градуса, а по най-високите върхове до около 18-20 градуса. В по-ниските части на планините се очакват температури около 22-24 градуса. Възможни са и краткотрайни, но силни валежи. През първите десет дни на месеца може да има югоизточни ветрове и слаби валежи, а през втората десетдневка - бързо затопляне и повишаване на температурите.

По-прохладното време в планините ще е добра алтернатива на горещите и задушни градове, но не и за хората с поленова алергия. В районите с по-висока надморска височина се очаква да има все още цъфтеж при липите. През юли в планините на по-големи площи има повече цъфтящи видове треви отколкото в градовете. За това и риска да се засилят оплакванията след разходка в планината през този месец са по-големи. Досега планините имаха по-ниски въздушни поленови концентрации и се препоръчваше пациентите да ги посещават. Обратното - през месец юли е по-добре да се правят почивки край морето или други водни басейни , където въздушната влажност е висока, а поленовата концентрация – ниска.

В цялата страна ще продължи цъфтежа при плевелните растения – щир, пелин, лободови, коприва и др. Сред тях най-силно алергизиращи са поленовите зърна на различните видове пелин. Ето как изглеждат под микроскоп най-важните дразнители във въздуха през юли:

1

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15 - 30 юни 2011 г.

Както се очакваше през периода 15-30 юни цъфтежа на липите в София достигна своя максимум. С това приключи изявата на сравнително силно алергизиращите дървесни видове. За съжаление на сцената останаха житните треви и плевелните растения. Данните показват, че след интензивният цъфтеж на житните треви в началото на май, във въздуха присъства сравнително постоянен фон от житен полен.

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

Това обяснява по-продължителните оплаквания при пациентите с алергия към прашеца на тревите. В нашата страна те са представени от много видове, които започват цъфтежа си и прецъфтяват по различно време в рамките на няколко месеца. Нерядко в края на лятото се наблюдава повторен цъфтеж при по-ранните видове или при първоначално окосените, а впоследствие занемарени тревни площи.

Прогноза за втората половина на месец юни

Според метеорологичните прогнози до края на юни времето ще е топло и сухо. Това ще доведе до повишаване на въздушната поленова концентрация. Ще продължи цъфтежа на житните треви вече и във високите части на планините. При това положение по-малки количества житен полен ще има само край морето и големи водоеми, където въздухът е по-влажен. При дърветата се очаква максимум в цъфтежа на липите. При плевелните растения ще започне цъфтеж при различни видове пелин. Те са особено важни за алергологичните пациенти. В България пелините са много на брой видове, които имат дълъг цъфтежен период и най-важното - техният прашец е с най-силни алергизиращи свойства в групата на плевелите.

artemisia_absinthium_infestation_colville_small_ashx 

 

 

Пелин ( Artemisia sp. ) – широко разпространени както в природата, така и в населените места. Непретенциозни към условията на средата и могат да образуват големи групи от много растения.

 

 

 

 

Всяко растение образува множество разклонения, завършващи с много съцветия:

Artemisia_annua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съцветията се състоят от много цветчета пълни с лек и лесен за разпространение алергизиращ полен.

 
1863876123    


Анализ на поленовия цъфтеж през първата половина на месец юни


gfaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След прецъфтяването на дъб и черница през май, в началото на юни вече няма силно алергизиращ дървесен полен. През първата половина на юни все още в големи количества се наблюдаваха поленови зърна от иглолистни дървета. За щастие те нямат силни алергизиращи свойства. През периода прецъфтяха гледичия и айлант, продължи цъфтежа при декоративните храсти и започна при липите. На фона на иглолистния полен житният изглежда незначителен, но той е силно алергенен и дори тези минимални количества са достатъчни да предизвикат алергични реакции. При тревистите растения продължи полинизацията при живовлек, коприва, киселец и започна при различни лободови.

Подкатегории

Страница 38 от 41