Благоприятните метеорологични условия поддържаха постоянен и равномерен цъфтеж и при плевелните растения и тази тенденция ще се задържи до края на месеца.

В последните 10-15 години в България започна да се разпространява един нов за нашата флора плевелен вид – Амброзия. Във всички страни където тя се среща в големи количества създава много сериозни алергологични проблеми. Амброзията е изключително агресивен растителен вид – непретенциозен към почвените и климатични условия, цъфти интензивно и образува много семена с висока кълняемост. Поради тази причина се разпространява много бързо. Амброзията е плевел свързан предимно с масиви с царевица и се разпространява покрай влакови линии и гари където минават композиции с царевично зърно. След това започва да се появава и на по-отдалечени места. За сега в нашата страна има немалко находища с амброзия, но те са изолирани едно от друго. Поради тази причина няма сериозен фон с постоянно високи нива на полен от амброзия. 

ambrosia
  Амброзия ( Ambrosia artemisifolia )

  Образува подобни на пелина туфи.                       Цъфти от август до октомври.

 

ambrarte  Амброзията като растение прилича на пелин,                             но е с по-нежни листа.                                                    Съцветията по време на цъфтеж са ярко-жълти,                           което се дължи на готовия за отделяне полен.

 

 

 

 

 

 

 

ragweed-pollen-ambrosia

Самият полен е много красив, но и много опасен.     Има данни, че вдишване само на десетина поленови зърна е достатъчно да предизвика алергична реакция при хора. Споменава се и за алергизирани животни – коне.

 

 

 

 

Не случайно Европейският орган по безопасност на храните / EFSA / излиза с научно становище за възможните ефекти върху общественото здраве, здравето на животните и околната среда като резултат на разпространението на плевели от рода Ambrosia. Необходимо е този нов за България растителен вид да се познава от специалистите в селското стопанство за да се предприемат навременни и повсеместни мерки за борба с него

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 01- 15 август 2011 г.

През първата половина на август във въздуха на София се установяваха единични поленови зърна от дървесни представители – основно липа и иглолистни. Те са последните дървета образували по-големи количества полен. Този полен се е утаил на различни места и сега се появава като резултат от вторично разпрашаване след вятър. Минималните количества от него не представляват проблем за пациентите.

При житните треви се наблюдаваше леко завишаване на броя поленови зърна спрямо данните за месец юли – 208 поленови зърна за периода 1-31 юли и също 208 за първите 14 дни на август. По-ниските дневни температури, по-прохладните нощи и леките дъждове доведоха до по-висока почвена влага и до по-интензивен цъфтеж при видове като тимотейка, троскот и др. Възможно е да започнат повторно да цъфтят вече прецъфтяли видове.

grafika

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15 - 31 юли 2011 г.

Обичайният поленов фон за месец юли се определя от малки количества прашец от житни растения и различни плевели. В по-ниските части на страна поленовият сезон при житните треви е към своя край. Цъфтят малко на брой житни видове, които отделят незначителни количества поленови зърна. В общата въздушна поленова концентрация основен дял имат плевелите. Поради това във въздуха на градовете има по-малко поленови зърна отколкото в извънградските райони. В по-високите части на планините все още има цъфтящи житни треви, но във все по-малки количества.

Untitled

Прогноза за първата половина на месец август

Нерядко през сухите и горещи летни дни и особено през юли и август може да се наблюдава интересно явление. А именно – отделни дни да имат много високи поленови концентрации. Това се случва най-вече при дървесните видове, които поначало образуват големи количества цветен прашец като част от него служи за опрашване, друга част се отмива от дъждове, а една голяма част се утаява и попада на различни закътани места – под керемиди и навеси, в различни ниши недостъпни за валежи. Тази последна част поленови зърна при някои достатъчно силни и продължителни ветрове може да бъде изведена в атмосферата и да бъде отчетена във въздушни проби. Характерно е, че това явление се проявява само за един и рядко за два или повече дни. Това показва, че не става въпрос за цъфтеж, а за вторично разпространение на поленовите зърна. Понякога след продължителен период на сухо време при навлизане на влажен въздушен фронт поленът, който се е издигнал във високите атмосферни слоеве започва да натежава и се утаява като по този начин достига до земната повърхност. И в двата случая няма опасност от повторна провокация при пациентите с поленова алергия защото явленията са не само за кратко , но и нямат всеобвхватно териоториално влияние.

g2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истински и постоянен цъфтеж през първата половина на август ще има най-вече при различните плевелни растения. Вече все повече видове представени с повече на брой екземпляри ще отделят алергизиращ плевелен полен.

 

Прогноза за периода 15-31 юли 2011

След приключване на цъфтежа при дървесните видове, пациентите с такава алергия вече могат да си отдъхнат. В повечето райони ще се наблюдават минимални количества прашец от житни треви, защото голяма част от видовете прецъфтяха. Предстои цъфтеж при по-слабо разпространени видове като тимотейка / Phleum pratense / и троскот / Cynodon dactylon /.

В този значително по-сух и топъл месец юли е много вероятно тревите да изсъхнат по-рано и да образуват по-малко от обичайното количество поленови зърна. В планините обаче ще има малко повече цъфтящи видове треви и по-високи въздушни поленови концентрации.

Във всички части на страната се очаква във въздуха да има полен предимно от различни плевелни растения : основно пелин, щир и лободови и по-малко от копривови. Плевелните растения са по-разпространени в откритите и земеделските райони, т.е. извън големите населени места. Поради това в градовете ще има по-малки количества полен от плевели и съответно с по-слабо влияние върху пациентите. И през този период се препоръчва пациентите да провеждат почивките си край морето, язовири и големи реки, където въздушната влажност е висока, а поленовата концентрация е по–ниска.

timoteika

 

 

 

 

Тимотейка –често се среща по поляни, ливади, пасища и в планински райони до 1500 м.надм.вис., по-рядко в населени места

 

 

 

 

Троскот – среща се и в градовете в смески за затревяване и сред природата по пасища и край пътища.

troskot

Подкатегории

Страница 39 от 43