Прогноза за първата половина на месец август

Нерядко през сухите и горещи летни дни и особено през юли и август може да се наблюдава интересно явление. А именно – отделни дни да имат много високи поленови концентрации. Това се случва най-вече при дървесните видове, които поначало образуват големи количества цветен прашец като част от него служи за опрашване, друга част се отмива от дъждове, а една голяма част се утаява и попада на различни закътани места – под керемиди и навеси, в различни ниши недостъпни за валежи. Тази последна част поленови зърна при някои достатъчно силни и продължителни ветрове може да бъде изведена в атмосферата и да бъде отчетена във въздушни проби. Характерно е, че това явление се проявява само за един и рядко за два или повече дни. Това показва, че не става въпрос за цъфтеж, а за вторично разпространение на поленовите зърна. Понякога след продължителен период на сухо време при навлизане на влажен въздушен фронт поленът, който се е издигнал във високите атмосферни слоеве започва да натежава и се утаява като по този начин достига до земната повърхност. И в двата случая няма опасност от повторна провокация при пациентите с поленова алергия защото явленията са не само за кратко , но и нямат всеобвхватно териоториално влияние.

g2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истински и постоянен цъфтеж през първата половина на август ще има най-вече при различните плевелни растения. Вече все повече видове представени с повече на брой екземпляри ще отделят алергизиращ плевелен полен.

 

Прогноза за периода 15-31 юли 2011

След приключване на цъфтежа при дървесните видове, пациентите с такава алергия вече могат да си отдъхнат. В повечето райони ще се наблюдават минимални количества прашец от житни треви, защото голяма част от видовете прецъфтяха. Предстои цъфтеж при по-слабо разпространени видове като тимотейка / Phleum pratense / и троскот / Cynodon dactylon /.

В този значително по-сух и топъл месец юли е много вероятно тревите да изсъхнат по-рано и да образуват по-малко от обичайното количество поленови зърна. В планините обаче ще има малко повече цъфтящи видове треви и по-високи въздушни поленови концентрации.

Във всички части на страната се очаква във въздуха да има полен предимно от различни плевелни растения : основно пелин, щир и лободови и по-малко от копривови. Плевелните растения са по-разпространени в откритите и земеделските райони, т.е. извън големите населени места. Поради това в градовете ще има по-малки количества полен от плевели и съответно с по-слабо влияние върху пациентите. И през този период се препоръчва пациентите да провеждат почивките си край морето, язовири и големи реки, където въздушната влажност е висока, а поленовата концентрация е по–ниска.

timoteika

 

 

 

 

Тимотейка –често се среща по поляни, ливади, пасища и в планински райони до 1500 м.надм.вис., по-рядко в населени места

 

 

 

 

Троскот – среща се и в градовете в смески за затревяване и сред природата по пасища и край пътища.

troskot

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 01 -15 юли 2011 г.

С напредването на лятото във въздуха има все по-малко алергизиращи поленови зърна. С края на полинизацията на липите приключи цъфтежа при дървесните причинители на полинози.

 G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрациите на житен полен в София вече са по-ниски защото голяма част от видовете прецъфтяха.

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полен от различни плевелни растения се наблюдаваше ежедневно в малки количества. Тези данни се отнасят за гр. София. В по-високите части на страната тези явления се случват с около 10-15 дни по-късно, а в по-южните и по-топли райони съответно с 10-ина дни по-рано.

Прогноза за периода 01-15 юли 2011

Месец юли обикновено е един от най-топлите месеци в годината. Метеорологичната прогноза за тази година е - средна месечна температура около 30-33 градуса, а по най-високите върхове до около 18-20 градуса. В по-ниските части на планините се очакват температури около 22-24 градуса. Възможни са и краткотрайни, но силни валежи. През първите десет дни на месеца може да има югоизточни ветрове и слаби валежи, а през втората десетдневка - бързо затопляне и повишаване на температурите.

По-прохладното време в планините ще е добра алтернатива на горещите и задушни градове, но не и за хората с поленова алергия. В районите с по-висока надморска височина се очаква да има все още цъфтеж при липите. През юли в планините на по-големи площи има повече цъфтящи видове треви отколкото в градовете. За това и риска да се засилят оплакванията след разходка в планината през този месец са по-големи. Досега планините имаха по-ниски въздушни поленови концентрации и се препоръчваше пациентите да ги посещават. Обратното - през месец юли е по-добре да се правят почивки край морето или други водни басейни , където въздушната влажност е висока, а поленовата концентрация – ниска.

В цялата страна ще продължи цъфтежа при плевелните растения – щир, пелин, лободови, коприва и др. Сред тях най-силно алергизиращи са поленовите зърна на различните видове пелин. Ето как изглеждат под микроскоп най-важните дразнители във въздуха през юли:

1

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15 - 30 юни 2011 г.

Както се очакваше през периода 15-30 юни цъфтежа на липите в София достигна своя максимум. С това приключи изявата на сравнително силно алергизиращите дървесни видове. За съжаление на сцената останаха житните треви и плевелните растения. Данните показват, че след интензивният цъфтеж на житните треви в началото на май, във въздуха присъства сравнително постоянен фон от житен полен.

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

Това обяснява по-продължителните оплаквания при пациентите с алергия към прашеца на тревите. В нашата страна те са представени от много видове, които започват цъфтежа си и прецъфтяват по различно време в рамките на няколко месеца. Нерядко в края на лятото се наблюдава повторен цъфтеж при по-ранните видове или при първоначално окосените, а впоследствие занемарени тревни площи.

Подкатегории

Страница 40 от 43