Ще продължат развитието и цъфтежът на сухоустойчивите плевелни алергизиращи видове. Водещ алергизиращ вид ще е амброзията.

Прочети още: Поленова информация за периода 1-15 септември 2019

 Поленовият сезон приключи както за дървесните и храстовите видове, така и при житните треви. Ще продължат да цъфтят силно алергизиращите видове: амброзия, пелин, щир.

Прочети още: Поленова информация за периода 16-31 август 2019

Подкатегории

Страница 1 от 43