Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15-30 април 2011 г.

През април във въздуха се наблюдава прашец предимно от дървесни видове. За втората половина на месеца е характерен максимум в количествата полен от бреза и габър. Това са най-силно алергизиращите видове сред дървесните представители на нашата флора.

Shema

 

 

 

 

 

 

 

Количества поленови зърна от бреза и габър през месец април 2011 г. в София

Малките количества прашец в дните 10,11,16, 18-20 април се дължат на валежи , т.е. висока въздушна влажност в комбинация с ниски температури. В дните 13-15 април в София падна сняг и поради това в този период рязко спаднаха количествата прашец във въздуха. От 20 април започна повишение на температурите и снижаване на въздушната влажност и това доведе до увеличаване на дневната поленова концентрация. Стартира цъфтежа при дъб, орех, черница. От 21 април във въздушните проби се откриват и поленови зърна от житни треви.