Прогноза за първата половина на месец май

При дървесните видове през този период се очаква да приключи цъфтежа при брезата и габъра, а да бъде в своя максимум при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. В по-топлите места и тези с по-ниска надморска височина обикновено по това време започва цъфтеж при иглолистните видове - смърч, бял и черен бор. При тревистите видове се очаква старт в полинизацията при живовлек, киселец, лапад.

Месец май е най-тежкият за най-голям процент полинозни пациенти в България. Причината е в цъфтежа на житните треви. Те са много на брой видове, които за дълъг период от време излъчват големи количества силно алергизиращ прашец. Последният е много лек и лесно се разпространява на големи разстояния.

pag27-gramineas1g

Житно растение в период на цъфтеж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хората, които знаят, че са алергични към житен полен е добре вече да предприемат някои индивидуални мерки за ограничаване на контакта си с прашеца. На първо място да избягват разходките в разцъфтяли полянки:

44339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребата на слънчеви очила може да намали количеството полен попаднал в очите. След престой на открито е добре да се изплакват с вода очите и носа, косата да се обтрие с влажна кърпа, да се сменят дрехите. Домовете и автомобилите на пациентите е добре да бъдат със затворени прозорци.

Началото на май е най-подходящото време да започне окосяване на всички тревни площи в населените места. Това ще доведе до намаляване на количествата житен полен във въздуха.

През тази година на фона на по-хладното време и прогнозите за почти ежедневни дъждове, алергичните хора може да са малко по-спокойни. Много вероятно е през първата половина на май нивата на житен полен във въздуха да са ниски и да доведат до проблеми само при по-чувствителни пациенти през сухи, топли и леко ветровити дни. По-високите части на планините ще са подходящи за разходки защото там по това време няма цъфтящи треви и въздухът ще е по-чист.