Анализ на поленовият цъфтеж през периода  01 -15 май 2011 г.

Дъждовното и по-хладно време през тази година доведе до сравнително по-ниски концентрации на прашец във въздуха.                        Най-силно алергизиращите дървета – бреза и габър почти навсякъде прецъфтяха и вече не са фактор за проява на алергични реакции. От дървесните представители в процес на интензивен цъфтеж бяха дъб, черница, орех, конски кестен. Прашецът на дъба и черницата е лек и лесно се утаява при висока въздушна влажност, каквато имаше през периода. Поленовите зърна на ореха са големи и тежки, а на конския кестен са по-лепкави и затова те по-трудно летят. В резултат във въздуха имаше сравнително малки количества дървесен полен.                                                                                                                                                                                                Най-важното за първата половина на месец май е старта в полинизацията при житните треви.