Поленовият календар дава информация за продължителността и интензитета на цъфтеж на най-важните алергизиращи растителни видове в България: сем. Брезови, сем. Житни, плевели и други. Поленовият календар дава ориентировъчна информация.

 

 Изготвил: Мариела Христова-Савова: биолог в лаборатория „Алергенни препарати” към  БУЛ БИО - НЦЗПБ,  гр. София

Растителни видове в България със силно алергизиращи полени