Полени

Преки причинители на сенната хрема са полените на опрашващите се чрез вятъра растения. Известни са над 100 растения, чиито полени могат да причинят сенна хрема. Отделните растителни видове цъфтят винаги в едни и същи седмици и месеци през годината.

Разпространението на полените започва между февруари и май главно за сметка на цъфтежа на дърветата. Основният период на разпространение на полените е между май и август, когато цъфтят тревите. На трети етап се добавя цъфтежът на бурените между юли и октомври. По този начин времето на появата на полени на отделните растения е предвидимо. Най-често причиняващите сенна хрема полени са подредени в календар според времето на поява. Той може да подпомогне засегнатите да определят индивидуалното си време на максимално натоварване.

Полените се произвеждат в огромни количества. Броят на отделните полени от един ръжен клас или стрък трева например възлиза на няколко милиона, които се разпространяват чрез вятъра на далечни разстояния. Едва 50 полена са достатъчни да предизвикат симптомите на сенна хрема.

  • Разпространението на полените зависи и от времето, от регионалния климат и от надморската височина, поради което евентуално може да се отклони от календара.
  • В планинските райони трябва да се съобразяваме с по-късната поява на полените.

Пътища за проникване на алергени в организма

  • Дихателна система (аероалергени: полени, домашни и друг произход);
  • Храносмилателна система (храносмилателни и лекарствени алергени, др.);
  • Кожа и лигавици (алергени от козметичен медицински произход като съставка на мазила, кремове и др.);
  • Медицински алергени след тяхното парентерално приложение (подкожно, вътремускулно, венозно, и др.)